Vận động doanh nghiệp hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn

Vận động doanh nghiệp hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn

Quân cảnh Kazakhstan luyện tập chuẩn bị tranh tài tại Army Games 2021

Quân cảnh Kazakhstan luyện tập chuẩn bị tranh tài tại Army Games 2021

Nhớ phố mùa dịch

Nhớ phố mùa dịch

Kiểm soát các chốt kiểm soát

Kiểm soát các chốt kiểm soát

Trung tâm cấp cứu 115 xin nghe!

Trung tâm cấp cứu 115 xin nghe!