leftcenterrightdel
 Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Theo kế hoạch, trong 4 ngày (từ ngày 6 đến 9-5), các học viên là chức sắc, chức việc thuộc các tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Nông được bồi dưỡng các nội dung cơ bản về kiến thức QP-AN, như: Đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; công tác bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; chính sách dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của Chính phủ Quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Cũng trong thời gian này, các chức sắc, chức việc sẽ tham quan thực tế tại đơn vị quân đội hoặc di tích lịch sử.

leftcenterrightdel

Học viên là chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tham gia lớp bồi dưỡng. 

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông mong muốn với những kiến thức thu được từ lớp bồi dưỡng, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo thông qua các hoạt động sinh hoạt tôn giáo, tiếp tục tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, lừa phỉnh của các thế lực thù địch; thực hiện đúng phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”. Qua đó, đồng bào có đạo tăng cường gắn bó, đồng hành với dân tộc, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: VĂN TOẢN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan