Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập các chuyên đề: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách đặc thù của Bình Phước phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số; nội dung, giải pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng. 

Trên cơ sở nắm những kiến thức, người có uy tín, già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, kiến thức, hiểu biết pháp luật, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tại địa phương, xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững.

Tin, ảnh: QUANG THẠCH