Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được phổ biến những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động của Công ty 72; qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực trong thực hiện công tác dân tộc và tiến hành công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn đóng quân.

leftcenterrightdel
Đại tá Lưu Văn Đoàn, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 phát biểu tại lớp bồi dưỡng.  

Trong 5 ngày, các học viên được phổ biến 6 chuyên đề chính, gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá Lưu Văn Đoàn, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 đã khái quát một số đặc điểm dân tộc của Công ty 72 như đứng chân trên địa bàn 3 xã biên giới Ia Nan, Ia Dom, Ia Pnôn và một phần của xã Ia Kla, thị trấn Chư Ty huyện Đức Cơ, Gia Lai; nằm địa bàn có 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 45,9% dân số.

Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao, Đại tá Lưu Văn Đoàn đề nghị, tổ chức lớp học nghiêm túc, chấp hành nghiêm thời gian quy định; đảm bảo thời lượng; tổ chức viết bài thu hoạch chặt chẽ, đánh giá đúng thực chất chất lượng lớp học. Các giáo viên cần chủ động nghiên cứu nội dung, chuẩn bị bài giảng đầy đủ, nội dung phong phú, đúng chủ trương, liên hệ sát thực tế tình hình địa bàn, đơn vị; tích cực thực luyện giáo án, nâng cao kỹ năng sư phạm, lồng ghép các hoạt động thực tiễn để bài giảng thêm sinh động.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023 tại Công ty 72. 

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng cần xác định tốt tư tưởng, vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong đơn vị Quân đội đối với nhiệm vụ công tác dân vận, công tác dân tộc trên địa bàn đứng chân; phát hiện những vấn đề mới, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những nội dung còn vướng mắc trong thực tiễn để thảo luận, bổ sung làm rõ hơn nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác dân tộc, công tác dân vận trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.