Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 12 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT). Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch tuyển sinh

a) Sở GD-ĐT lập kế hoạch tuyển sinh đối với trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và ban hành. Kế hoạch tuyển sinh gồm các nội dung chính sau: Đối tượng, địa bàn, phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh; tỷ lệ tuyển sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và các địa bàn khác; tổ chức công tác tuyển sinh;

b) Trường Hữu Nghị 80, Trường Hữu Nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc lập kế hoạch tuyển sinh, báo cáo cơ quan chủ quản và trình Bộ GD-ĐT phê duyệt.

2. Tổ chức tuyển sinh

a) Sở GD-ĐT hướng dẫn tuyển sinh đối với các trường PTDTNT có cấp học cao nhất là trung học phổ thông và hướng dẫn tuyển sinh đối với các phòng GD-ĐT có trường PTDTNT trung học cơ sở;

b) Trường Hữu Nghị 80, Trường Hữu Nghị T78 và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch được phê duyệt.

* Bạn đọc Nguyễn Thành Hưng ở xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, hỏi: Việc quản lý và cấp chứng chỉ đối với học viên đào tạo tiếng DTTS được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 7 Quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng DTTS ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc quản lý và cấp chứng chỉ đối với học viên đào tạo tiếng DTTS được quy định như sau:

1. Học viên được đánh giá hoàn thành chương trình thì được cấp chứng chỉ.

2. Các loại chứng chỉ:

a) Chứng chỉ đào tạo giáo viên dạy tiếng DTTS được cấp cho các học viên hoàn thành chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng DTTS;

b) Chứng chỉ tiếng DTTS được cấp cho học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng tiếng DTTS.

3. Quản lý, cấp chứng chỉ:

a) Sở GD-ĐT quản lý, cấp chứng chỉ tiếng DTTS cho các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng tiếng DTTS của trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi quản lý;

b) Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý, cấp chứng chỉ đào tạo giáo viên dạy tiếng DTTS và chứng chỉ tiếng DTTS cho các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng tương ứng.

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.