Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 15, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT). Cụ thể như sau:

1. Trường PTDTNT tổ chức bếp ăn tập thể cho học sinh dân tộc nội trú đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định hiện hành. Công tác nuôi dưỡng được thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

2. Trường PTDTNT thực hiện công tác y tế học đường để chăm sóc sức khỏe cho học sinh dân tộc nội trú.

3. Trường PTDTNT quản lý toàn diện về học tập, ăn, ở, đi lại của học sinh dân tộc nội trú trong thời gian học tại trường; tổ chức và quản lý công tác nội trú theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tự học và thực hiện các nền nếp sinh hoạt của học sinh tại khu nội trú; giáo dục học sinh tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

* Bạn đọc Phạm Văn Đức ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, hỏi: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy học tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 6, Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15-7-2010 quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của DTTS trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Cụ thể như sau:

1. Giáo viên dạy tiếng DTTS được đào tạo ngành, chuyên ngành sư phạm về tiếng DTTS tại các cơ sở giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên chuẩn bị đầy đủ các điều kiện mở ngành đào tạo giáo viên dạy tiếng DTTS đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

2. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng DTTS tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng trên cơ sở chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng DTTS do Bộ GD-ĐT ban hành.

3. Việc bồi dưỡng giáo viên dạy học tiếng DTTS thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc tôn giáo xem các tin, bài liên quan.