Những năm qua, nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, diện mạo vùng đồng bào Khmer ở tỉnh Kiên Giang ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

leftcenterrightdel

Nhờ được hỗ trợ vốn, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở tỉnh Kiên Giang đã được xây dựng, giúp diện mạo vùng đồng bào dân tộc Khmer ngày càng khởi sắc.

Ông Danh Phúc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang cho biết: “Nhiều năm qua, với sự hỗ trợ đầu tư của Trung ương, cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, nhiều công trình, dự án được triển khai thực hiện theo từng năm, từng mục tiêu để phục vụ đời sống đồng bào Khmer. Đến nay, 100% số xã trong vùng đồng bào dân tộc Khmer có đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã, có trạm y tế; số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,8%, số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 83,6%; 40 xã vùng đồng bào dân tộc Khmer được công nhận là xã nông thôn mới...”.

Nhờ có các chính sách hỗ trợ, diện mạo các phum, sóc đang thay đổi từng ngày, đời sống vật chất, tinh thần đồng bào Khmer không ngừng cải thiện, hộ nghèo giảm nhanh. Đến cuối năm 2021, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm còn hơn 3% (giảm 1,3% so với năm 2020); hộ cận nghèo giảm còn 6% (giảm 0,78% so với năm 2020).

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, từ nay đến năm 2025, tỉnh Kiên Giang phấn đấu thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng hơn 2 lần so với năm 2020; hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 1,5-2%/năm, phấn đấu có ít nhất 50% số xã, ấp ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn...

Theo ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh Kiên Giang sẽ thực hiện 10 dự án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí khoảng 1.684 tỷ đồng để nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn vốn trên chủ yếu tập trung cho công tác đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực sản xuất như giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch... Trong đó, ưu tiên nguồn lực của chương trình đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc đã khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển của đồng bào Khmer ở tỉnh Kiên Giang. Diện mạo ở các vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống đã đổi thay, bà con yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần chung sức xây dựng phum, sóc ngày càng thêm khởi sắc.

Bài và ảnh: UYÊN PHƯƠNG