Trà Vinh là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống (chiếm hơn 31,5%). Những năm qua, tỉnh Trà Vinh đã triển khai hiệu quả nhiều chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với xây dựng nông thôn mới, từ đó giúp cho diện mạo các phum, sóc đồng bào Khmer thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

leftcenterrightdel

Mô hình trồng ớt ở ấp Sóc Chùa, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) giúp đồng bào có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững. 

Sau 12 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, nhiều khu vực nông thôn ở Trà Vinh có đông đồng bào Khmer sinh sống đã có sự chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực. Ông Thạch Mu Ni, Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết: “Những năm qua, đồng bào Khmer ở Trà Vinh được hỗ trợ thông qua các chính sách đặc thù, như Nhà nước hỗ trợ đất ở cho hơn 3.750 hộ, hỗ trợ nhà ở cho 36.454 hộ, hỗ trợ đất sản xuất cho hơn 1.100 hộ, hỗ trợ tiền mặt, hiện vật cho gần 200.000 lượt hộ nghèo ở vùng khó khăn... Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer không ngừng được cải thiện, hộ nghèo giảm bình quân 4,17%/năm.

Nếu như đầu năm 2016, hộ nghèo dân tộc Khmer chiếm 23,12% thì đến cuối năm 2021 giảm xuống còn 3,56%, hộ cận nghèo là 6%”. Hòa thượng Thạch Son, Chủ tịch danh dự Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) bày tỏ: “Những chính sách ưu đãi, chăm lo, đầu tư cho vùng đồng bào Khmer cùng với các chính sách hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, tạo việc làm, xuất khẩu lao động... đã góp phần giúp người dân thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng lên. Qua 12 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, diện mạo các phum, sóc của đồng bào đã thay đổi rõ rệt, bà con rất vui mừng, phấn khởi...”.

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân, đến nay tỉnh Trà Vinh đã có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 94%), trong đó có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới... Trà Vinh phấn đấu đến năm 2023 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 51% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu), 9/9 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, để giúp người dân nâng cao đời sống, trong giai đoạn I (2021-2025), tỉnh Trà Vinh đã có kế hoạch đầu tư các dự án nhằm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống người dân vùng đồng bào DTTS; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các DTTS gắn với phát triển du lịch... với tổng nguồn vốn hơn 271 tỷ đồng.

Bài và ảnh: UYÊN PHƯƠNG