Những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác này, góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Bảo đảm đúng, đủ các đối tượng

Theo số liệu của Ban Tôn giáo TP Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn Thủ đô có 8 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân và cấp đăng ký hoạt động tôn giáo là: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi giáo, Baha'i, Minh Sư đạo. Tuy nhiên, ngoài các tôn giáo đã được công nhận, thời gian qua xuất hiện một số đạo lạ mang nặng tư tưởng mê tín dị đoan, tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, kích động chống phá, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, việc bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho các đối tượng, trong đó có chức sắc, chức việc tôn giáo là một nội dung rất quan trọng.

leftcenterrightdel

Trao giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn TP Hà Nội. 

Để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức QP, AN, những năm qua, với vai trò là Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục QP, AN TP Hà Nội, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP, AN. Từ đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các chức sắc, chức việc tôn giáo đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

TS Phạm Tiến Dũng, Trưởng ban Tôn giáo TP Hà Nội cho biết: “Các chức sắc, chức việc tôn giáo có vị trí rất quan trọng trong kết nối, vận động tín đồ chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hoạt động tôn giáo theo đúng Hiến pháp, pháp luật và phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Do đó, Ban Tôn giáo TP Hà Nội đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội mời các tôn giáo trên địa bàn rà soát, lập danh sách chức sắc, chức việc tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP, AN do Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Quốc phòng tổ chức, đảo đảm đúng, đủ, không bỏ sót đối tượng”.

Nhận thức, trách nhiệm được nâng cao

Hiệu quả từ công tác bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho chức sắc, chức việc tôn giáo rất thiết thực. Hòa thượng Thích Tuệ Nguyên (chùa Sủi, huyện Gia Lâm) cho biết: “Thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức QP, AN, chúng tôi thấy mình có trách nhiệm động viên, khích lệ các sư sãi và tín đồ tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội lành mạnh ở địa phương; giúp các chư tăng, phật tử nâng cao kiến thức, nhận rõ những luận điệu xuyên tạc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; chung tay giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư”. Mục sư Vũ Tuấn Anh, Quản nhiệm Hội thánh Tin Lành Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm bày tỏ: “Trên cương vị của mình, tôi sẽ mang những kiến thức, thông tin lĩnh hội từ lớp bồi dưỡng kiến thức QP, AN để truyền dạy cho các tín hữu, tín đồ, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, sống "tốt đời, đẹp đạo", đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để tiếp tục phát huy tốt vai trò của chức sắc, chức việc tôn giáo sau khi được bồi dưỡng kiến thức QP, AN, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan quân sự các quận, huyện, thị xã thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin chính thống để các chức sắc, chức việc tôn giáo tuyên truyền đến tín đồ, phật tử trên địa bàn. Cùng với đó, cơ quan quân sự các cấp nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của tín đồ, phật tử để kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề về chính sách tôn giáo... Có thể khẳng định, công tác bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho chức sắc, chức việc tôn giáo được triển khai hiệu quả góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, hoạt động của các tôn giáo đi vào nền nếp, sinh hoạt của các chức sắc, tín đồ tôn giáo tuân thủ theo quy định của pháp luật...

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN TUÂN