Xin giới thiệu một số hình ảnh trong một buổi lễ mừng cơm mới của đồng bào được chụp trước tháng 4-2021.

leftcenterrightdel
Người dân chuẩn bị đồ lễ. 
leftcenterrightdel
Làm lễ cúng tổ tiên. 
leftcenterrightdel
 Thực hiện lễ cúng ma bản.
leftcenterrightdel
 Cùng nhau hưởng lộc sau khi thực hiện nghi lễ.
leftcenterrightdel
 Liên hoan trong lễ mừng cơm mới.

THÁI HÒA (thực hiện)