Trả lời: Theo Điều 58 Luật Việc làm, quy định về tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện như sau: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

leftcenterrightdel

Điều 58 Luật Việc làm, quy định về tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh minh họa: vneconomy.vn 

Trường hợp mức tiền lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng Bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động đóng Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Trường hợp mức tiền lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động tại thời điểm đóng Bảo hiểm thất nghiệp.

VIỆT CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính sách xem các tin, bài liên quan.