Đây là một trong những nhiệm vụ tại Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài (người có tài năng) vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và trình Chính phủ tháng 10.2023.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức gắn với chính sách nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trình Chính phủ tháng 10-2023.

leftcenterrightdel

Chính sách ưu đãi về nhà ở đối với nhân tài là một trong những nhiệm vụ tại Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức (liên quan đến tiêu chí đánh giá, công nhận, thu hút, trọng dụng và quản lý nhân tài) trình Chính phủ sau khi sửa Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Ngoại giao, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam xây dựng Nghị định quy định thu hút, trọng dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài hoạt động khoa học và công nghệ (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam) trình Chính phủ sau khi sửa Luật Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam xây dựng Đề án thiết lập và phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam toàn cầu trình Thủ tướng Chính phủ năm 2024.

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu chính sách ưu đãi về nhà ở đối với nhân tài ở trong nước và nhân tài ở nước ngoài về Việt Nam làm việc trình Chính phủ tháng 9-2024.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Tài chính nghiên cứu chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và xác định tiêu chí nhân tài trong lực lượng quân đội nhân dân trình Chính phủ tháng 9-2024.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Tài chính nghiên cứu chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và tiêu chí xác định nhân tài trong lực lượng công an nhân dân trình Chính phủ tháng 9-2024.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định và thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh, cấp thị thực, cư trú... theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân tài là người Việt Nam và gia đình về nước làm việc, sinh sống trình Chính phủ năm 2024.

Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu chính sách phát hiện, tìm kiếm, thu hút, trọng dụng nhân tài và tiêu chí xác định nhân tài là người dân tộc thiểu số trình Chính phủ tháng 9-2024.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển nhân tài quốc gia và cơ chế hỗ trợ kinh phí để Quỹ hoạt động theo quy định của pháp luật trình Chính phủ năm 2024.

Theo Báo Lao động

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.