Ngày 13-10-2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26-11-2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020; chế độ, chính sách và kinh phí bảo đảm cho xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên được quy định tại các Điều 29, 30, 31, 32 của Luật và được cụ thể hóa tại Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 8-7-2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Theo đó, các mức hỗ trợ đối với lực lượng dự bị động viên được xây dựng tại thời điểm ban hành năm 2019 là phù hợp với mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 1.490.000 đồng.

leftcenterrightdel

Đơn vị dự bị động viên của Lữ đoàn Pháo Phòng không 226 (Quân khu 9) tham gia diễn tập bắn đạn thật. Ảnh: qdnd.vn

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan, nghiên cứu, phối hợp các ban, bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ trong thời gian tới điều chỉnh các mức hỗ trợ đối với lực lượng dự bị động viên cho phù hợp mức lương cơ sở mới và sự phát triển kinh tế của đất nước.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương để trả lời cử tri.

CHUNG VIỆT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.