leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, các đơn vị trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã bám sát nội dung hướng dẫn công tác dân số, gia đình và trẻ em, triển khai thực hiện với nhiều cách làm hiệu quả; tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; làm tốt công tác tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho đồng bào biên giới. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị biên phòng đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ hiếm muộn, vô sinh cho gia đình quân nhân biên phòng. Từ năm 2021 đến tháng 3-2023 đã có hơn 300 cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh đi điều trị tại các cơ sở y tế; kết quả 70 cặp vợ chồng đã có con.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả lực lượng Bộ đội Biên phòng đạt được trong thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em. Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần xác định đây là một mặt công tác chính trị quan trọng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị, thực hiện lồng ghép trong kiểm tra toàn diện, có rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, nhân rộng mô hình tốt.

Tin, ảnh: KHÁNH NGỌC