Đặc biệt, quá trình hoạt động, tạp chí phải thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính. Đây là một thử thách không nhỏ trong cơ chế thị trường. Mặc dù vậy, tạp chí đã chủ động, sáng tạo trong hoạt động và đạt nhiều kết quả tích cực, phát triển ngày càng vững chắc. Hiện tạp chí có hai ấn phẩm: In và điện tử (có phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh), các hoạt động đi vào nền nếp. Số lượng phát hành ngày càng tăng, từ 1.000 cuốn/số đến nay bình quân là 8.000 cuốn/số, chuyển đến hơn 1.000 tổ chức, cá nhân trên cả nước. Ấn phẩm điện tử tuy mới đi vào hoạt động, nhưng hằng tháng có hơn một triệu người ở hơn 100 quốc gia truy cập.

leftcenterrightdel
Tạp chí Da cam Việt Nam tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2019. Ảnh: ĐÌNH TRỌNG 

 

Tạp chí thường xuyên coi trọng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khắc phục hậu quả thảm họa da cam do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam; tuyên truyền về chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con của họ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, tạp chí luôn coi trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân, đã có nhiều bài điều tra, phản ánh được chính quyền, cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, quyết định cho hưởng chế độ, khôi phục chế độ cho nhiều NNCĐDC, được dư luận và bạn đọc đánh giá cao. Tạp chí luôn đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” và Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng”; coi trọng phản ánh mô hình mới, điển hình tiên tiến và nhân rộng điển hình về chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, gương nạn nhân vượt khó vươn lên và gương cán bộ hội tận tụy với nạn nhân.

Tham gia các cuộc thi về báo chí, do các bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức, tạp chí đã có 5 tác phẩm đoạt giải. Tạp chí còn tham mưu cho Thường trực Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tổ chức Cuộc thi giải báo chí về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam”, lần thứ nhất, năm 2020-2021; cuộc thi có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng; đã có hàng trăm tác giả gửi bài dự thi. Cùng với thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, tạp chí còn tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo. Đến nay, tạp chí đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ được hơn 2 tỷ đồng, giúp gần 2.000 NNCĐDC. Các chương trình do tạp chí tổ chức đạt hiệu quả thiết thực, mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Đánh giá về tạp chí, Trung tướng, PGS, TS Đặng Nam Điền, Phó chủ tịch-Tổng thư ký Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam khẳng định: "Tạp chí Da cam Việt Nam vừa đáp ứng được vai trò cơ quan ngôn luận của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, vừa là tài liệu chính thống phục vụ thiết thực cho công tác nghiên cứu và vận dụng đối với tổ chức hội các cấp...".

Đại tá TRẦN ĐÌNH ĐÍCH-

Tổng biên tập Tạp chí Da cam Việt Nam