Đây là sự kiện được tổ chức định kỳ hằng năm nhằm nâng cao tính an toàn, bảo mật thông tin của PV GAS và nâng cao khả năng ứng phó với các sự cố an ninh mạng cho cán bộ chuyên trách.

Trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, trước tác động sâu sắc của dịch Covid-19, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã và đang được PV GAS triển khai mạnh mẽ trên hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh: Làm việc từ xa (work from home); tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến để họp và làm việc; ứng dụng mạnh việc xử lý, ký văn bản điện tử... PV GAS cũng phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam trong việc chuyển đổi số và triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại tổng công ty.

leftcenterrightdel
Hội nghị đánh giá hệ thống an ninh mạng và diễn tập an toàn thông tin năm 2021.

Có thể thấy, với sự phát triển của khoa học công nghệ, công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong các mặt hoạt động của doanh nghiệp, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tấn công mạng cũng ngày càng gia tăng với mức độ phức tạp và tinh vi, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin. Do đó, an toàn và bảo mật thông tin luôn được PV GAS quan tâm chú trọng.

Trong chương trình đánh giá, đội ngũ chuyên gia của PwC Cyber đã thực hiện kiểm thử và đánh giá về an ninh mạng của hệ thống công nghệ thông tin của tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, trao đổi, thảo luận những thông tin liên quan.

Cùng với đó là thực hiện diễn tập tấn công mạng và ứng cứu sự cố trên hệ thống thông tin với các lỗ hổng được giả lập, với sự hỗ trợ của PwC Việt Nam. Ngoài ra, PwC Việt Nam cũng chia sẻ thêm về những kịch bản tấn công phổ biến và thông lệ ứng cứu sự cố quốc tế nhằm nâng cao năng lực ứng cứu sự cố an ninh thông tin cho cán bộ, công nhân viên chuyên trách về công nghệ thông tin PV GAS.

Các thành viên tham gia chương trình nắm được quy trình theo dõi, giám sát, phân tích và xử lý sự cố tấn công mạng để hoàn thiện các quy trình xử lý sự cố thông tin tại PV GAS và các đơn vị, nhằm chủ động ứng cứu khi có phát sinh xảy ra, nâng cao năng lực đội ngũ phụ trách lĩnh vực này tại tổng công ty và các đơn vị.

Đợt diễn tập về an toàn thông tin năm 2021 tại PV GAS cho thấy hoạt động ứng cứu sự cố công nghệ thông tin không phải là công việc của một đơn vị mà đòi hỏi sự phối hợp, chia sẻ thông tin và hỗ trợ từ các tổ chức, cơ quan ban ngành liên quan, cũng như các doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực an toàn thông tin. Bên cạnh đó, việc huấn luyện các kỹ năng giám sát, phân tích và phòng, chống tấn công vào hệ thống thông tin còn giúp PV GAS nâng cao nhận thức và trang bị cho cán bộ, công nhân viên chuyên trách các kỹ năng ứng phó trước các kịch bản mô phỏng các cuộc tấn công mạng.

Tin, ảnh: BÌNH SƠN