Năm 2016, sau khi được UBND tỉnh Nam Định công nhận đạt chuẩn NTM, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên tiếp tục vận động nhân dân phát triển kinh tế, huy động mọi nguồn lực để củng cố và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí với đích đến là NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong đó, xã xác định tập trung vào các tiêu chí về giao thông, phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn.

Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xã Yên Đồng đã huy động tối đa các nguồn lực trong dân để cùng góp công, góp sức hoàn thành từng mục tiêu đặt ra. Cùng với việc tập trung huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở môi trường, xã Yên Đồng còn quan tâm phát triển sản xuất, tạo thu nhập ổn định, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Từ sự phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Yên Đồng giảm xuống chỉ còn hơn 2%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 93%... Đến tháng 9-2022, xã Yên Đồng được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

leftcenterrightdel
 Người dân xã Yên Cường, huyện Ý Yên chung sức làm đường giao thông nông thôn. 

Còn như xã Giao Phong, huyện Giao Thủy được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao từ năm 2020, nhưng với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, xã Giao Phong xác định tiếp tục tập trung hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cộng đồng. Khi triển khai thực hiện, tất cả công việc chung đều được công khai, tham khảo ý kiến nhân dân trước khi thực hiện, từ đó tạo sự đoàn kết, thống nhất cao và lan tỏa niềm tin, tinh thần tự nguyện, tự giác trong nhân dân.

Do đó, đến nay, đời sống nhân dân ở Giao Phong đã được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 73 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, Giao Phong còn là điểm sáng về giáo dục toàn diện ở cả 3 cấp học, các trường học đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chuẩn xanh-sạch-đẹp, an toàn... Với những nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân, tháng 12-2022, xã Giao Phong là xã đầu tiên của tỉnh Nam Định được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ông Phạm Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Giao Phong cho biết: “Với tinh thần xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, đến nay, địa phương đã đạt NTM kiểu mẫu. Để đạt được điều đó, cần lấy người dân làm trung tâm, phấn đấu tất cả vì sự hài lòng của nhân dân. Mọi đề án, kế hoạch khi triển khai xây dựng NTM phải phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng chung sức hoàn thành các tiêu chí đề ra”.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Nam Định, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 182 xã, thị trấn trong tổng số 204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, có 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đời sống vật chất, tinh thần, mức hưởng thụ văn hóa, sự hài lòng của người dân nông thôn được nâng lên. Kết quả của chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu mà tỉnh Nam Định đạt được đã cho thấy sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến các thôn, xóm.

Theo ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh văn phòng Điều phối NTM tỉnh Nam Định, yếu tố then chốt tạo nên kết quả trên đó là có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, các địa phương cũng chủ động huy động nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, trong đó trọng tâm tập trung vào các nội dung như hoàn thiện kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa nông thôn với đô thị...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở Nam Định vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương, tiến độ thực hiện ở một số địa phương còn chậm, kết quả thực hiện tiêu chí chưa bền vững, nhất là tiêu chí bảo vệ môi trường, tiêu chí sản xuất thu nhập, tiến độ thi công công trình cung cấp nước sạch tập trung tại một số địa phương còn chậm...

Vì vậy, để đạt mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có 50% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao, 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mới, 50% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, UBND tỉnh Nam Định đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó có phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối nông thôn-đô thị và liên vùng; huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa để xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tỉnh cũng khuyến khích người dân tự chủ, tự làm, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác các cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa...

Bài và ảnh: ĐỨC HUY - QUANG ĐÔNG