Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện; Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Pháp lệnh:

1. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Pháp lệnh;

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Pháp lệnh;

3. Dự thảo Đề cương Pháp lệnh.

Thông tin chi tiết xem File đính kèm!

Thời gian lấy ý kiến đóng góp là 30 ngày: Từ ngày 28-9-2023 đến hết ngày 27-10-2023.

Các ý kiến tham gia đóng góp xin gửi về Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 1 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Email: thanhdongvp969@gmail.com hoặc gửi về Bộ Quốc phòng qua Email: info@mod.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm:

Theo Cổng thông tin Bộ Quốc phòng

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.