Với phương châm “Sáng tạo-thiết thực-hiệu quả-an toàn”, Chiến dịch TNTN hè năm nay được triển khai tại 93 huyện nghèo và huyện thoát nghèo; các đảo thanh niên, xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2019 và 431 xã, phường biên giới; các làng thanh niên lập nghiệp; các huyện, xã khó khăn dọc Đường Hồ Chí Minh và mở rộng trên địa bàn Lào, Campuchia.

Không chỉ có những thay đổi về chỉ tiêu, mỗi chương trình, chiến dịch nhỏ trong toàn bộ Chiến dịch TNTN hè năm nay đều có những điểm mới thiết thực, thể hiện rõ tinh thần xung kích, tạo cơ hội sáng tạo cho thanh niên. Ðối với Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, bên cạnh công tác tuyên truyền, triển khai rộng khắp, các đội hình sinh viên tình nguyện, các cấp bộ đoàn sẽ chủ động thông tin, phản ánh nhằm góp phần ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong mùa thi. Trong Chiến dịch “Mùa hè xanh”, các đội tình nguyện được phân chia theo từng lĩnh vực cụ thể với lực lượng thanh niên phù hợp, như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; chăm lo thiếu nhi; bảo đảm an sinh xã hội; tình nguyện quốc tế...

Thực tế hoạt động 20 năm qua đã khẳng định, Chiến dịch TNTN hè là đợt hoạt động cao điểm, điểm nhấn trong các chương trình tình nguyện hằng năm của tuổi trẻ cả nước. Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, thực tiễn cho thấy, Chiến dịch TNTN hè đây đó vẫn còn những hạn chế, mang tính hình thức, thiếu chiều sâu. Ðể những điểm mới của chiến dịch lan tỏa rộng khắp, các cấp bộ đoàn, hội cần phát huy cao nhất tinh thần sáng tạo, chủ động, quyết tâm, vận dụng linh hoạt theo điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị, để từ đó, mỗi thanh niên tham gia chiến dịch trở thành một hạt nhân kiến tạo, vận dụng cao nhất khả năng, trí tuệ để triển khai những mô hình mới, cách làm hay, góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể một cách thiết thực nhất. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ đoàn, hội các cấp cần quan tâm thúc đẩy, phát triển nhanh các đội tình nguyện theo lĩnh vực chuyên môn, phù hợp thế mạnh và khả năng hoạt động đa dạng của từng đối tượng thanh niên. Các hoạt động tình nguyện phải lấy tính thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, sự quan tâm, đồng thuận của nhân dân và đông đảo thanh niên.

Thực tiễn đã chứng minh, dù ở thời điểm lịch sử nào, tinh thần tình nguyện của thanh niên luôn là cơ sở cho những đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả với đất nước. Đó là minh chứng sống động về vai trò sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế-xã hội, chia sẻ những khó khăn, khắc họa hình ảnh đẹp của giới trẻ trong cộng đồng xã hội. Để tiếp tục phát huy những thành quả và giá trị tốt đẹp đó, mỗi bạn trẻ cần nhận thức sâu sắc rằng, thành công của mỗi chương trình, chiến dịch tình nguyện đều được quyết định rất lớn bởi chính tinh thần, thái độ và sự đóng góp của từng chiến sĩ tình nguyện.

 

MẠNH VŨ