Trong đó, PTTĐ sẽ tập trung nguồn lực, triển khai 50 công trình trọng điểm cấp thành phố. Đồng thời, từng ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp còn lựa chọn thực hiện các mô hình, sáng kiến, công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng với thành phố, triển khai xây dựng ít nhất một mô hình tiêu biểu hoặc một công trình thiết thực, triển khai hoàn thành đúng thời hạn nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Cùng với đó, nội dung PTTĐ sáng tạo đặc biệt sẽ tập trung thực hiện đạt và vượt 22 chỉ tiêu kinh tế-xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội hằng năm (2023, 2024, 2025), thực hiện hiệu quả 49 công trình đề án, dự án của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, gắn với triển khai chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30-12-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

leftcenterrightdel

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh phối hợp tặng quà hộ gia đình khó khăn tại huyện Cần Giờ. Ảnh: LƯƠNG KIỂM 

PTTĐ đặc biệt sẽ triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong PTTĐ “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TP Hồ Chí Minh”; “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng các không gian văn hóa Hồ Chí Minh... PTTĐ sáng tạo đặc biệt sẽ tổng kết vào tháng 6-2025 nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước TP Hồ Chí Minh lần thứ VIII.

Để PTTĐ sáng tạo đặc biệt đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu phải triển khai sâu rộng với các hình thức, biện pháp thi đua thực chất, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng chí Phan Văn Mãi cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, địa phương, các tầng lớp, tổ chức tích cực vận động và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ LLVT, doanh nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân cùng chung sức, đồng lòng, thi đua sáng tạo để góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

ANH DŨNG