Trong đó, ngân sách cấp thành phố hơn 26.000 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện gần 20.000 tỷ đồng; chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần là 900 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31-1-2023, Hà Nội lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đạt hơn 2.600 tỷ đồng, đạt 5,5% kế hoạch (cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 443,9 tỷ đồng, tương đương 20%).

Những tháng đầu năm 2023, Hà Nội tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai nhiều dự án quan trọng, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích.

leftcenterrightdel
Hà Nội phấn đấu hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư đường Vành đai 4 trước cuối năm 2023.

Nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể và chịu trách nhiệm toàn diện trước thành phố về kết quả giải ngân của đơn vị; hàng quý tổ chức giao ban xây dựng cơ bản toàn thành phố; giao ban hàng tháng với từng ngành, lĩnh vực theo chuyên đề để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Hà Nội cũng sẽ kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án chậm thủ tục đầu tư, chậm triển khai giải ngân sang các dự án có khả năng thực hiện, hấp thụ vốn tốt hơn… Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường các hoạt động giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu lao động; tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Năm 2022, Hà Nội đã thực hiện kế hoạch đầu tư công là 51.583 tỷ đồng, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã có nhiều tiến triển tích cực so với năm 2021.

LINH HÂN