Tại đợt kiểm tra lần này, đoàn công tác đã chọn một số đơn vị đặc thù, đóng quân ở những nơi thường xuyên xảy ra bão lũ, sự cố thiên tai trên cả 3 miền. Tại Quân đoàn 2, đoàn đã làm việc, nắm tình hình tại Bộ Tham mưu, kiểm tra Kho xăng dầu K10, Kho vũ khí đạn K291 và Lữ đoàn 219. Tại Quân đoàn 3, sau khi làm việc với Bộ Tham mưu, đoàn đã kiểm tra Sư đoàn 10, Kho xăng dầu K81 (Cục Hậu cần) và Kho vũ khí đạn KZ9 (Cục Kỹ thuật). Khi làm việc tại địa bàn Quân khu 4, đoàn tập trung kiểm tra huyện trọng điểm Kỳ Anh và kho trang bị CHCN của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh; Lữ đoàn Công binh 414, Kho xăng dầu K5 (Cục Hậu cần)… Đối với Quân khu 9, địa bàn vùng sông nước, đoàn công tác đã kiểm tra Ban CHQS huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), Kho vũ khí K301, Kho xăng dầu K34, Lữ đoàn Công binh 25… Đoàn còn kiểm tra kho chiến lược 690 của Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần), đứng chân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ lệnh số 01/CL-TM ngày 6-1-2019 của Tổng Tham mưu trưởng về công tác quân sự, quốc phòng năm 2019; Kế hoạch số 575/KH-CHCN ngày 5-4-2019 của Cục CHCN về việc kiểm tra nắm tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCTT, CHCN năm 2019. Hệ thống văn kiện kế hoạch PCTT, tìm kiếm cứu nạn (TKCN), phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập và các phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão của các đơn vị đều được xây dựng bài bản, theo đúng hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Các đơn vị đều duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động nắm tình hình, báo cáo kịp thời vấn đề phát sinh, luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục nhanh chóng các tình huống thiên tai, tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn. Rà soát việc xây dựng kế hoạch, lịch huấn luyện, các đơn vị đều chấp hành nghiêm nội dung, thời gian huấn luyện CHCN, làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, đồ dùng huấn luyện, coi trọng nội dung huấn luyện thực hành. Nhiều đơn vị đã tổ chức diễn tập xử lý tình huống bảo đảm sát thực tế. Hầu hết cán bộ, nhân viên được kiểm tra đều nắm vững các kế hoạch, phương án, sử dụng tương đối thuần thục trang bị, phương tiện, có thể ứng phó hiệu quả nếu tình huống cháy, nổ, sự cố sập đổ, cháy rừng… xảy ra.

Nhiều đơn vị đã trích quỹ vốn để mua sắm thêm trang bị, phương tiện CHCN ngoài trang bị trên cấp, nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng bên ngoài và đơn vị cơ động của bộ, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTT, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập, TKCN… Một số đơn vị, như: Lữ đoàn Công binh 219 (Quân đoàn 2), Kho xăng dầu K5 (Quân khu 4), Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9), Kho 690 (Tổng cục Hậu cần)… đưa ra được nhiều phương án giả định, khi đoàn công tác kiểm tra đều thực hành thuần thục, sát thực tiễn tình hình, đạt hiệu quả cao.

Trao đổi với các đơn vị, Trung tướng Ngô Quý Đức cho rằng, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN. Duy trì nghiêm chế độ trực CHCN ở các cấp, thường xuyên theo dõi nắm tình hình để kịp thời ứng phó; sớm hoàn chỉnh các kế hoạch bảo đảm thông tin liên lạc, cơ động, hậu cần, kỹ thuật… của kế hoạch PCTT, TKCN. Cần xây dựng kế hoạch luyện tập theo các phương án phù hợp với điều kiện của đơn vị và diễn biến thiên tai, sự cố trên địa bàn khu vực đảm nhiệm. Một số đơn vị cần điều chỉnh các kế hoạch luyện tập sao cho sát với thực tế, phù hợp với tình hình đơn vị, chú ý luyện tập theo phương án, có kế hoạch phối hợp, hiệp đồng cụ thể với chính quyền địa phương và các lực lượng, đơn vị đứng chân trên địa bàn. Việc kiểm tra huấn luyện về công tác phòng cháy, chữa cháy doanh trại, kho tàng cần phải được tăng cường; bổ sung trang bị, phương tiện chữa cháy bằng nước, sắp xếp dích dắc trong tủ cứu hỏa để sử dụng được ngay. Trong công tác huấn luyện CHCN, ngoài các nội dung đơn vị xác định, cần phải quan tâm tới công tác huấn luyện ứng phó sự cố sập đổ công trình, sự cố tràn dầu; chú ý luân phiên thay đổi vị trí tập để kịp thời thay thế, bổ sung cho nhau… Đồng thời, cần phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ huy các đơn vị để kịp thời chỉ đạo, triển khai ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống thiên tai, sự cố xảy ra.

QUANG THIỆN -VĂN CHIỂN