Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà ngành BHXH Việt Nam đã đạt được trong năm 2020, cũng như giai đoạn 5 năm vừa qua. Theo Phó thủ tướng, một trong những dấu ấn nổi bật của ngành BHXH Việt Nam là chỉ số bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT). Liên tục từ năm 2013 đến nay, cả nước đã có hơn 90% dân số tham gia BHYT. Kết quả này được ghi nhận không chỉ ở trong nước, mà còn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Phó thủ tướng cũng chỉ rõ, nỗ lực cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của BHXH Việt Nam đã góp phần rất lớn để tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và cả đất nước.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, như số người tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện còn thấp so với nhóm đối tượng tiềm năng. Việc sử dụng Quỹ BHYT ở một số nơi còn chưa thực sự hiệu quả, còn một số vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm, chưa bảo đảm tính bền vững. Vẫn còn tình trạng doanh nghiệp nợ, trốn đóng BHXH, BHYT... Phó thủ tướng lưu ý, BHXH Việt Nam cần tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan thúc đẩy phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; có cơ chế linh hoạt xây dựng và thực thi chính sách, từng bước tiếp cận để người dân thấy rõ lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT... “Chúng ta đạt được mục tiêu BHYT toàn dân, thì sẽ đạt được BHXH toàn dân, chỉ có như vậy mới bảo đảm an sinh xã hội bền vững", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

HÀ VŨ