Trao Quyết định thăng quân hàm Đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm và đồng chí Lương Cường

29/01/2019 18:04
go top