Sự kiện chính trị có ý nghĩa đột phá trong hợp tác quốc phòng Việt-Trung

17/11/2018 17:53
go top