Sư đoàn 367 luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu sát thực tế

22/04/2019 07:43
go top