Sư đoàn 324 (Quân khu 4): Làm công tác dân vận tại vùng đồng bào tôn giáo

04/12/2016 09:25
go top