Sư đoàn 324, Quân khu 4 diễn tập hiệu quả, sát thực tế chiến đấu

06/12/2016 23:07
go top