Sư đoàn 3 đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội

09/08/2018 09:18
go top