Hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 5 tại Việt Nam

21/11/2018 10:54
go top