Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 5 thành công tốt đẹp

22/11/2018 07:58
go top