Điển hình “Dân vận khéo” báo công dâng Bác và giao lưu với Báo Quân đội nhân dân

11/10/2018 10:40
go top