Đại tướng Lương Cường thăm, kiểm tra Đoàn 34 và Đoàn 68

13/04/2019 15:53
go top