Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội huy động 156 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy

12/04/2019 21:34
go top