Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

03/05/2019 07:34
go top