Bảo đảm nhu cầu rau xanh cho bộ đội ở Sư đoàn 324

07/09/2018 09:09
go top