Vượt núi đá - Rèn ý chí

Viettel
Ngày 4 tháng 4 năm 2020
Tây Bắc Bộ19-30 0C
Đông Bắc Bộ20-28 0C
Thủ đô Hà Nội20-28 0C
Tây Nguyên18-35 0C
TP Hồ Chí Minh24-36 0C
Nam Bộ24-36 0C
go top