NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách “Hướng tới 200 năm nghiên cứu Nguyễn Ðình Chiểu”-kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do Trường Ðại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh tuyển chọn.

leftcenterrightdel
Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm nổi tiếng nhất của ông-"Lục Vân Tiên". Ảnh: Anninhthudo.vn. 

Bên cạnh đó, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh cùng Dự án ERC-Vietnamica và Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) tổ chức dịch và xuất bản tác phẩm “Thế giới của truyện Nôm” (Maurice Durand), trong đó có nghiên cứu tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản hai đầu sách: “Nguyễn Ðình Chiểu-Danh nhân văn hóa thế giới” và Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay” (2 tập). Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Ðình Chiểu tỉnh Bến Tre tuyển chọn tư liệu “Sáng tạo văn hóa nghệ thuật về Nguyễn Ðình Chiểu”. Ngoài ra, Huyện ủy Ba Tri cũng tái bản cuốn sách “Ba Tri đất và người” có nhiều tư liệu về cụ Đồ Chiểu.

MỘC LAN