leftcenterrightdel
Từ năm 2016, Lễ hội Đền Bảo Hà (Bảo Yên, Lào Cai) đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh: baocongthuong.vn 

Lễ hội gồm nhiều hoạt động, như: Hội chợ thương mại, ẩm thực huyện Bảo Yên lần thứ I, giới thiệu các sản phẩm nông sản, ẩm thực địa phương; Lễ hội quế huyện Bảo Yên lần thứ I; Giải cờ tướng Lễ hội Đền Bảo Hà lần thứ I; Hội thảo kết nối phát triển du lịch tâm linh các di tích trên địa bàn huyện Bảo Yên, giai đoạn 2022-2025 và đến năm 2030; Hội thi “Mâm lễ dâng Ông”...

Đây là hoạt động nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch địa phương...

HIỀN LINH