Trong lịch sử gần 73 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản QĐND luôn bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng theo từng giai đoạn phát triển của cách mạng, của Quân đội. Những người lính làm công tác xuất bản luôn miệt mài trên từng trang bản thảo, đem hết tâm huyết, trí tuệ và tài năng của mình để nâng niu từng con chữ, lưu giữ và lan tỏa “những giá trị tri thức cao đẹp của nhân loại” đến với bạn đọc hôm nay và mai sau qua những công trình khoa học, những sáng tạo nghệ thuật tiêu biểu trong nhiều năm qua. Đó là những bộ sách kinh điển, những công trình lịch sử sống mãi với thời gian, những tài liệu, giáo trình phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nghiên cứu khoa học, những cuốn sách tổng kết chiến tranh, nghệ thuật quân sự Việt Nam hay những tác phẩm văn học-nghệ thuật tiêu biểu sống mãi trong lòng bạn đọc.

leftcenterrightdel
      Đội ngũ cộng tác viên tìm hiểu sách của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Ảnh: MỘC LAN  

Vinh dự cho Nhà xuất bản QĐND khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn... tin cậy giao biên tập xuất bản các tác phẩm của mình. Những tác phẩm kinh điển về lãnh đạo, chỉ đạo, hồi ký, luận văn... là di sản văn hóa quân sự để lại cho các thế hệ mai sau về lý luận cách mạng, khoa học, giáo dục truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc, những kinh nghiệm chiến đấu, nghệ thuật quân sự Việt Nam, xây dựng Quân đội, đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Tất cả trang 2 sách của Nhà xuất bản QĐND đều có dòng chữ “Nhà xuất bản mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình”-đó chính là khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ. Thực hiện lời Bác dạy, cán bộ, biên tập viên, nhân viên Nhà xuất bản thường xuyên trao đổi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến và hết lòng phục vụ bạn đọc, tạo nên mối quan hệ gần gũi, mật thiết với bạn đọc cả trong và ngoài Quân đội. Nhà xuất bản QĐND luôn gắn bó và trân trọng các cộng tác viên-người quyết định đến chất lượng của các xuất bản phẩm.

Có thể khẳng định, sách của Nhà xuất bản QĐND luôn đồng hành với Bộ đội Cụ Hồ bởi lẽ luôn giữ vững định hướng chính trị, với nhiều thể loại phong phú, nội dung tốt, hình thức ngày càng đẹp, hấp dẫn bạn đọc... góp phần khẳng định tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tham gia tích cực, có hiệu quả vào cuộc đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, góp phần giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Những tác phẩm của Nhà xuất bản QĐND không những phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị mà còn trở thành di sản tri thức văn hóa quân sự lưu giữ cho các thế hệ sau.

Những năm gần đây, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xuất bản trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, văn hóa đọc điện tử hiện nay, hệ thống xuất bản điện tử của Nhà xuất bản QĐND đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt, hoàn thiện, đi vào sử dụng từ năm 2019 trên hai hệ thống mạng quân sự và internet. Hệ thống xuất bản điện tử phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Tính đến tháng 4-2023, hơn 1.600 cuốn sách điện tử được biên tập và xuất bản trên cả hai hệ thống mạng. Bước đầu, sách điện tử đã thu hút nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tìm đọc. 

Đại tá, ThS PHẠM VĂN TRƯỜNG

(Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản QĐND)