Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2022) và đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đại tướng Nguyễn Quyết (20-8-1922/ 20-8-2022).

leftcenterrightdel
 Gia đình Đại tướng Nguyễn Quyết tham quan trưng bày sách.

Cuốn sách gồm 55 tác phẩm tiêu biểu, là sự tuyển chọn trong những bài nói, bài viết của Đại tướng Nguyễn Quyết đã được xuất bản thành sách, đăng trên các báo, tạp chí, kỷ yếu khoa học... Cuốn sách với độ dày 1.160 trang và 20 trang ảnh tư liệu, khổ lớn (19x27cm), được bố cục gồm 4 phần.

Phần thứ nhất: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội”. Đây có thể coi là tiền đề, là bước khởi đầu cho cuộc đời cách mạng của Đại tướng Nguyễn Quyết. Toàn bộ những trích đoạn hồi ký, bài viết ở phần này tập trung kể lại những giai đoạn đầu từ việc gây dựng phong trào cách mạng, diễn biến quá trình chuẩn bị cho khởi nghĩa với bao khó khăn thách thức. Đồng thời, tác giả cũng nêu bật những bài học kinh nghiệm “kiên định và sáng tạo” hết sức quý báu từ lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền cho con đường cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phần thứ hai: “Những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Liên khu 5”. Hồi ức về những kỷ niệm thời “Nam tiến”, giai đoạn không dài nhưng rất quan trọng trong cuộc đời cách mạng của Đại tướng Nguyễn Quyết.

Phần thứ ba: “Quân khu 3 những năm tháng đánh Mỹ và “làm giàu, đánh thắng”. Đây là phần dày dặn nhất của cuốn sách với số trang sách lên đến gần 800 trang. Nội dung của phần này là sự thể hiện sâu sắc tầm tư duy của người cán bộ chủ trì luôn nắm bắt thực tiễn, nhạy bén, sáng tạo, kịp đổi mới bằng nhiều chủ trương sát sao, thiết thực, góp phần quan trọng để Quân khu 3 thành “kho người, kho của” chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

leftcenterrightdel
Quang cảnh gặp mặt báo chí 

Phần thứ tư: “Sự nghiệp đổi mới và vấn đề xây dựng quân đội về chính trị”. Đây là phần hội tụ những giá trị nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của một vị tướng văn võ song toàn. Tác giả có nhiều bài viết được đúc rút từ nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn xây dựng quân đội có giá trị cao như “Quân đội nhân dân và chuyên chính vô sản”, “Bác Hồ với xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng trong quân đội - Mấy vấn đề thời sự”... hoặc về hoạch định, tổ chức thực hiện các sách lược, chiến lược trong lãnh đạo, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, như: “Quân đội ta, quân đội nhân dân, đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất”, “Đổi mới đội ngũ cán bộ của Đảng trong quân đội”...

Tại buổi gặp mặt ra mắt sách, các đại biểu phát biểu ý kiến cho rằng: Cuốn sách đem đến cho bạn đọc cái nhìn bao quát hơn, hiểu sâu hơn những giá trị khoa học của một “vị tướng nhân dân” đã đem lại; góp phần nói lên sự kính trọng, tri ân của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói riêng, cán bộ và nhân dân cả nước nói chung đối với Đại tướng Nguyễn Quyết - người đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG