Đồng chí Phan Văn Khải (25-12-1933/17-3-2018), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI; nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, người cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
Cuốn sách “Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược”. Ảnh: Vietnam+ 

Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, từ khi tham gia phong trào cách mạng đến khi đảm nhiệm cương vị đứng đầu Chính phủ, cuộc đời của đồng chí Phan Văn Khải gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cuốn sách “Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược” được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh của ông. Cuốn sách thể hiện những hoạt động nổi bật nhất của Thủ tướng Phan Văn Khải trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, ngoại giao qua các tài liệu, tư liệu được chọn lọc từ lưu trữ quốc gia.

Cuốn sách gồm 3 phần, mỗi phần có các bài được sắp xếp theo chủ đề và trình tự thời gian, diễn biến của sự kiện: “Những quyết sách về kinh tế”, “Những quyết sách về văn hóa - xã hội; “Những quyết sách về đối ngoại, ngoại giao”. Tài liệu được công bố toàn văn hoặc lược trích, chú giải rõ nguồn nên rất đáng tin cậy. 

TTXVN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.