Được biết, năm nay Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhận được 103 công trình đăng ký dự giải. Ban tổ chức đã chọn trao 77 giải thưởng văn nghệ dân gian Việt Nam cho 78 công trình (có 2 công trình cùng nhận 1 giải thưởng). Một số công trình tiêu biểu như “Phật viện Đồng Dương-Một phong cách của nghệ thuật Chăm Pa” và "Nghệ thuật diễn xướng Mo Mường”,“Âm nhạc dân gian xứ Thanh”, "Dân ca Chăm Islam ở Đồng Nai và Tây Ninh”, “Dân ca xứ Nghệ”...

HIỀN VINH