Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Trà Vinh tổ chức được hơn 4.000 cuộc tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa với hơn 500.000 lượt người dự.

leftcenterrightdel
Đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu nhận giấy khen tại buổi họp mặt. 

Đồng thời, tổ chức 3 cuộc liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu; 2 cuộc liên hoan ban chủ nhiệm ấp, khóm văn hóa. Năm 2023, toàn tỉnh Trà Vinh có hơn 268.000 gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 95,67%, trong đó, gần 30% gia đình đồng bào Khmer. Dịp này, các gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.

VÂN HÀ