leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) luyện tập chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: qdnd.vn  

Theo đó, kịch bản âm nhạc được Đoàn Nghi lễ Quân đội xây dựng với các nội dung chính: Phần 1 là các tác phẩm âm nhạc trong lễ mít tinh chủ yếu sử dụng dàn nhạc kèn, trống, lĩnh xướng với các tác phẩm như: “Quốc ca”, “Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi đó”, “Biết ơn Cụ Hồ Chí Minh”, “Hành khúc thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”, “Chiến thắng Điện Biên”. Phần 2 là các tác phẩm trong diễu binh, diễu hành gồm: “Giải phóng Điện Biên”, “Vì nhân dân quên mình”, “Quân đội ta, Quân đội anh hùng”, “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Hành khúc Công an nhân dân”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Lên đàng”, “Qua miền Tây Bắc”, “Nam Bộ kháng chiến”... Riêng khối nghệ thuật lên kịch bản với tác phẩm âm nhạc riêng.

HÀ LÊ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.