leftcenterrightdel
Thực hiện nghi thức ký kết phối hợp truyền thông về Hà Giang tại điểm cầu Hà Nội. 

Theo đó, Báo điện tử Đảng Cộng sản sẽ mở chuyên trang với tên gọi “Hà Giang: Đổi mới-Phát triển”. Chuyên trang nhằm tuyên truyền sâu rộng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; nội dung cốt lõi và các hoạt động nhằm cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, Chính phủ về phát triển tỉnh Hà Giang; việc triển khai thực hiện 3 đột phá, 5 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả nổi bật của Hà Giang về thực hiện chuyển đổi số... Ngoài ra, theo nội dung phối hợp, Báo điện tử Đảng Cộng sản còn hỗ trợ Hà Giang phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân bằng việc kết nối các nhà tài trợ, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo...

Tin, ảnh: TOÀN LINH