leftcenterrightdel
Nhà thơ Trương Trung Phát (đứng giữa) trao trường ca “Cầu Thập Toàn” tặng Sư đoàn 361.

Trường ca “Cầu Thập Toàn” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2020. Cuốn sách như là một biên niên về lịch sử Sư đoàn 361 anh hùng với chiến công lừng lẫy đánh giặc giỏi, vinh dự được 8 lần đón Bác Hồ về thăm. Trong trường ca “Cầu Thập Toàn”, tác giả Trương Trung Phát đã hóa thân vào các nhân vật để ca ngợi Sư đoàn 361 hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó, được nhân dân tin yêu.

Tin, ảnh: HOA LƯ