leftcenterrightdel
 Các chuyên gia Pháp giới thiệu về kho tư liệu ảnh. Nguồn ảnh: Báo Nhân Dân

Thư viện ảnh trực tuyến tập hợp gần 70.000 bức ảnh (57.000 bức ảnh từ kho ảnh của ISSI và hơn 10.000 bức ảnh của EFEO), được chụp tại Việt Nam và ở nhiều nước châu Á khác trong giai đoạn từ đầu thế kỷ 20 đến thập niên 1980. Thư viện này được quản lý bằng một công cụ hiện đại, khai thác những lợi thế sẵn có như các bộ sưu tập ảnh được số hóa, kết hợp quản lý cơ sở dữ liệu... Tại sự kiện, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, ISSI và EFEO cũng giới thiệu Triển lãm ảnh “Một thế kỷ tư liệu ảnh khoa học: Di sản chung của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp và Viện Thông tin Khoa học xã hội”. 

PHƯƠNG LINH