Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu 1 dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham gia trại sáng tác văn học, nghệ thuật lần này gồm 32 đồng chí là những cây bút trẻ trong LLVT Quân khu 1 và các tác giả là nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ của Hội văn học Nghệ thuật các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang và Bắc Ninh đại diện cho các địa phương trên địa bàn Việt Bắc - Quân khu 1.

leftcenterrightdel

 Các đại biểu trao đổi tại trại sáng tác văn học, nghệ thuật LLVT Quân khu 1.

Nội dung chủ đề sáng tác tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống Quân đội, Quân khu 1, đơn vị và hình tượng người chiến sĩ cách mạng; ca ngợi phẩm chất đạo đức, những cống hiến, hy sinh của các bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 1 trong học tập, công tác và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn Việt Bắc - Quân khu 1 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Trại sáng tác văn học nghệ thuật sẽ bế mạc vào ngày 25-11, những tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật sẽ được Quân khu 1 xuất bản thành tuyển tập văn học, nghệ thuật “Hoa ngàn Việt Bắc” của LLVT Quân khu 1.

Tin, ảnh: KHƯƠNG DOÃN