leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: TTXVN

Tại tọa đàm, các chuyên gia, KTS trong nước và quốc tế đã trao đổi sâu kỹ về việc áp dụng công nghệ mới kết hợp các giải pháp có lợi ích thiết thực của kiến trúc truyền thống để vừa tiết kiệm năng lượng, chi phí, vừa giảm phát thải, hướng tới sự phát triển bền vững và nhân văn. Qua tọa đàm khẳng định xu thế của kiến trúc nước ta là hướng đến sự bền vững, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc đúng như Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

MỘC LAN